Safe Center Libanon – Behov for finansiell støtte

Safe Center Libanon – Behov for finansiell støtte

Publisert av Alexander Grønvold den 25.01.21. Oppdatert 12.04.21.

Kjære Lions venner – alle klubber i distrikt A !

Flyktning har vært en suksessfull aktivitet i Libanon og har vart mye lengre enn opprinnelig tiltenkt. Dette fordi det har vært et sterkt engasjement blant klubber og medlemmer, og selvsagt fordi det har vært et stort behov for støtte. Vi har alle blitt sterkt berørt av situasjonen i landet.

Finansielt har prosjektet vært krevende dette fiskalåret pga. store tildelinger ifbm. Beirut eksplosjonen og oppbyggingen som pågår. Lions har også støttet etableringen av enkle «karanteneklinikker» for de som er korona smittet, og man har bidratt med øyeblikkelig hjelp (mat og sanitærartikler) til hundrevis av familier knyttet til Safe Centeret og i katastrofeområdet i Beirut.

Når det gjelder Safe Centeret og økonomi så er driftsstøtte godkjent for fiskalåret 2020-2021, samtidig som man har en budsjettmessig underdekning.

Situasjonen i Libanon er fortsatt svært utfordrende, og Lions Aid Norway (LAN) håper mange av oss fortsatt ønsker å engasjere seg gjennom finansiell støtte for å dekke drift av Safe Centeret kommende halvår. 

Jeg oppfordrer derfor til ikke å glemme viktigheten av dette senteret som tar hånd om «De glemte barna». Det ville varme veldig om man kan ha på agenda en støtte nå i begynnelsen av året når aktiviteten i soner og klubber etter hvert forhåpentlig tar seg opp.

 

Lars Tveter, MD-IR Koordinator 104

lt@ennte.no / 90545525