Rehabiliteringsprosjekt for brønner

Rehabiliteringsprosjekt for brønner

Publisert av Halvard Dahle den 16.12.20. Oppdatert 12.04.21.

Lionsklubbene i Norge har blant annet bevilget penger til mange brønner, men det er selvfølgelig ikke bare «våre» Lionsbrønner som repareres og rehabiliteres.  Vannproblemet er utvilsomt noe av det viktigste og mest fundamentale for å bedre levevilkårene for folk og dyr samt oppdyrket mark i området. Brønnkomiteen med IRC Ole Traasdal i spissen har iverksatt prosjektet, og de første 13 brønnene er nå ferdigstilt (desember 2020).

La oss trø til også i A- distriktet og hjelp til å få flest mulige brønner til å fungere igjen.  Alle klubber oppfordres til å bevilge noen kroner til 
konto nr.: 9001.32.14106 merket med «Rehabilitering av brønner». 

På forhånd takk!


Riktig god jul 
og Godt nyttår 
til dere alle!


Med vennlig hilsen 
Arild Witzø
IRC Distrikt 104 A