Månedsbrev mai 2021

Månedsbrev mai 2021

Publisert av Jarle Kirkeberg den 03.05.21.

Lionsvenner i Distrikt 104 A!

Mai står det på kalenderen, men ennå er det vel både vinterdekk og minusgrader om natten i store deler av vårt langstrakte distrikt.
Til tross for Corona-pandemi er det gjennomført både Distriktsmøte og Tulipanaksjon for mange av oss, om enn i tilpassede former. Takk til alle som har bidratt til at dette ble godt gjennomførte og vellykkede aktiviteter. Nå står både Guvernørrådsmøte og vårt Riksmøte for tur i slutten av denne måneden. Som vi nå er kjent med så blir også dette såkalte hybrid-arrangementer hvor vi tar i bruk digitale verktøy som Zoom og kun et fåtall deltar fysisk.

Påtroppende distriktsguvernør Øystein Elvevold og undertegnede ønsker å komme med en felles oppfordring i dette månedsbrevet allerede:

Vi nærmer oss avslutning av et lionsår som vil stå for oss som ett av de merkeligste i organisasjonens nyere historie. Sosiale treffpunkt som gir midler til fordeling og energi og optimisme for god klubbdrift, har vært satt på ”vent” gjennom hele lionsåret. Nettopp derfor skriver vi til deg og ditt styre. Om myndighetenes plan og vår alles forhåpninger slår til, vil samfunnet være nærmest normalisert til høsten. Det betyr at kommende lionsår (eller fiskalår på stammespråket) vil kunne gjennomføres uten store pandemirestriksjoner. Dette er virkelig noe å se frem til. Kommende og avtroppende Distrikts-guvernør med styre og råd ser frem til et virkeår hvor alle Lions bretter opp ermene og går i gang med sitt gode arbeid igjen. Vi håper og tror at dere ser på det likedan. Vi kan i hvert fall knapt vente.

Gjennom (sosiale-)medier er ”Corona-kroppen” blitt et kjent begrep. Dette tror vi også er tilfellet når det gjelder distriktets klubber. Fra å jevnlig treffes til dugnad og møter, har vi gjennomlevd et år i passivitet. Derfor oppfordrer vi klubbenes sittende styrer ved president, om å begynne med forsiktig oppvarming til det kommende lionsåret. Dette er ikke bokstavelig ment for hver enkelt, men en oppfordring til klubbens styre om å forsiktig starte opp med å motivere å engasjere klubbens medlemmer slik at vi kan «trå til igjen» når startskuddet for kommende fiskalår går. Da håper vi at klubbene står klare til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet igjen. På neste side har vi to forslag til ”oppvarmingsøvelser” som kan gjennomføres gjennom hele sommeren og som kan gi en ”boost” utover året, både for klubber og distrikt.

Dermed vil vi takke for oppmerksomheten og ønsker lionsvenner i klubb og styre lykke til i det videre Lionsarbeidet i innspurten av dette fiskalåret og oppstarten av det nye. Og husk ikke glem oppvarmingsøvelsene under dette månedsbrevet !

 

Lionshilsen fra

Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg
og
Visedistriktsguvernør1 (VDG 1) Øystein Elvevold
District 104 A