Månedsbrev fra DG mars 2023

Månedsbrev fra DG mars 2023

Publisert av Halvard Dahle den 28.02.23.

Hei igjen, Lionsvenner i det laaaange Distrikt 104 A!


Det har sine utfordringer med flyreiser i distriktet på vinterstid når uvær kan oppstå. Sonemøtet i sone 1 i Lakselv var tidligere i fjor avlyst, men ble arrangert nå 11. – 12. februar. 


Dette ble fint gjennomført som vanlig med et godt opplegg av SL1 Kirsti O. Pedersen, og god deltakelse fra klubbene i Finnmark, og flinke instruktører. Både GRL Yngve Lindgaard Berntsen, GLT Børge Os, og undertegnede hadde kommet fram til Lakselv fredag 10. februar, dagen før oppstart av selve sonemøtet påfølgende lørdag og søndag. Det var da direkte fly fra Oslo til Lakselv. Ingen tilgjengelig fly forbindelse på lørdag.
Men været og flyforbindelsen var ikke på vår side på tilbaketuren. Flyet fra Lakselv til Tromsø ble kansellert for retur på søndag grunnet dårlig vær. Nytt forsøk på å lande i Tromsø neste dag med DAT, vi «datt» ikke ned men greide å lande. Så var det ny venting resten av dagen for fly fra Tromsø.


Guvernørrådsmøtet på Gardermoen ble arrangert forrige helg 18. -19. februar. (Der ble det også krøll med flyforbindelse for min del, grunnet kansellering av mitt fly fra Trondheim lørdagsmorgen.)


Av saker fra Guvernørrådsmøtet kan nevnes :

 -Valg av styreleder og valg av styre i LAN ble gjennomgått og MD-IRC Lars Tveter, LC Stavanger innstilles til gjenvalg i to nye år. Det må også nevnes at vår IRC Marit Klokkerhaug, LC Trondheim er valgt for 2 år fra 1.7. 2022 i styret for LAN.

-«Mitt Valg» blir en del av Lions Norge 01.07.2023, i den forbindelse blir Guvernørrådet den øverste myndigheten for avdelingen.

 

Gledelig melding fra GMT Jarle Kirkebergelelig:

Sjekk oversikt fra Insights der vi pr 15.2.2023 er 1190 medlemmer i D104 A. Etter dette har LC Malvik og LC Malm tatt opp 1 nytt medlem hver. Dvs i skrivende stund er vi 1192 medlemmer. et frafall på 16 medlemmer siden forrige fiskalår. Ad LC Malm så er vårt siste medlem 26 år. han er 1 av totalt 7 under 37 år hos oss. Det viser at det går an å rekruttere yngre medlemmer til Lions.  


Med vennlig hilsen                                                                         
Øistein Juul

08 Månedsbrev Øistein - mars 2023.pdf