Månedsbrev fra DG for september 2022

Månedsbrev fra DG for september 2022

Publisert av Halvard Dahle den 01.09.23.

Kjære Lionvenner!

 

Da drar vi i gang Lionsåret for alvor med det første Rådsmøtet på lørdag 1. og søndag 2. september. Det avholdes på Gardermoen, som faktisk viser seg å være det rimeligste stedet å samle alle fra vårt distrikt. Det ser ut til å bli et godt oppmøte. Jeg gleder meg!

Det første Guvernørrådsmøtet og fagsamlingen er allerede avholdt. Det var både inspirerende, lærerikt og det var svært god stemning. Dette lover bra!

GMA og klubbutvikling vil være et hovedfokus for både meg og Rådet fremover. Vi vil spesielt jobbe med å hjelpe klubber som sliter litt. Jeg ser at det fortsatt er en del klubber som ikke har fått lagt inn styret for dette Lionsåret i StyreWeb. Vi kan tilby hjelp med alt fra medlems-verving, markedsføring, nettsider og andre ting. Det viktigste er at klubben tar kontakt med soneleder eller andre som kan bistå!

Lions Norge feier 75 års jubileum i 2024. Det skal feires på Riksmøtet til våren ved at alle de fem distriktene skal presentere seg på utendørs stand hvor det legges vekt på å presentere mat fra distriktet. Her føler jeg at vårt distrikt har store fordeler! Det skal settes ned et utvalg i distriktet for gjennomføringen av dette, og har noen lyst til å bli med i planleggingen så gi meg beskjed! Det er også meldt at Internasjonal President Dr. Patty Hill kommer. Dette blir moro! 😊

Soneleder i Sone 1 har dessverre måttet trekke seg fra vervet.
May-Rosel Olsen har stilt opp på kort varsel og tatt på seg oppgaven som soneleder. Jeg er trygg på at hun med sin erfaring og kunnskap vil gjøre en utmerket jobb for klubbene i sonen. Vedlagt er oppdatert oversikt over Rådet og Sonelederne.

Opplæring av tillitsvalgte er viktig for utvikling og drift av organisasjonen vår. Kursopplegget Lions tilbyr både her i Norge og internasjonalt er veldig bra. For soneledere kalles det inn til sonelederkurs og til RLLI (lederkurs). Det finnes også kurs på nettet for presidenter, sekretærer, kasserere og mange andre funksjoner. Ta kontakt med vår opplæringsansvarlig Børge Os for mer informasjon på a.glt@lions.no.


Lionshilsen fra

Halvard Dahle
Distriktsguvernør
Distrikt 104A