Månedsbrev fra DG for oktober 2022

Månedsbrev fra DG for oktober 2022

Publisert av Halvard Dahle den 28.09.22.

Kjære Lionsvenner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark!


Siden forrige månedsbrev har jeg deltatt på følgende:


Distriktsrådsmøte på Stjørdal 2-4 september og sonemøte i sone 8 på Oppdal 21 september. For første gang var det web møte for Guvernørrådsmøte 15. september. Her vil det bli 4 fysiske møter på Gardermoen, men ellers web møter i de månedene det ikke er fysisk møte.

Videre utover i oktober skal jeg delta på sonemøter på Rognan v/Bodø, og Gravdal i Lofoten og til sist i denne måneden på Bardufoss. 

Det er fint at det er åpnet opp, slik at vi kan treffes igjen og kan utveklse erfaringer og virkelig snakke sammen. Vi kan nå fortsette arbeidet med opplæring og gi støtte og hjelp videre til klubbene i den viktige GMA-prosessen (Global medlemsfokusering), som skal være til hjelp for å få flere medlemmer, og også gjerne yngre medlemmer.

Erfaringsmessig er det å møte andre lionsmedlemmer i andre klubber noe av det triveligste en gjør som leder i Lions. Man møter engasjerte klubbmedlemmer som gir av sin tid, og er til tjeneste både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Viktig info fra vår IRC Marit Klokkerhaug:

 Lions Aid Norway (LAN) inviterer alle medlemmer med interesse for våre aktiviteter i utlandet til webinar ! Her vil du få oppdatering og status i våre prosjekter innenfor landsbyutvikling, brønner og fadderbarn. Vi har masse spennende aktiviteter på gang, få med deg de siste nyhetene ! 

Tidspunkt : Torsdag 20. oktober kl. 18:00-19:30 Sted: Webinar, alle påmeldte vil få tilsendt en lenke for å logge seg på i forkant (du må ha tilgang til PC for å delta) 

Klikk på denne lenken for påmelding

 

Viktig info fra vår PRC Halvard Dahle:

Det lanseres en PRK konkurranse -Lions internasjonale markedsføringspris med en distriktspremie og nasjonal premie for beste kampanje. Internasjonal premie er $2,000 USD til vinnerklubben. Gratis registrering til LCICon for to klubbmedlemmer pluss to gjester, som kan benyttes på LCICon 2023 Boston, eller LCICon 2024 Melbourne. Komplette regler med informasjon om konkurransen er sendt klubbene. Avsluttes med innsendingsfrist 31.desember 2022.

 

Avslutningsvis vil jeg minne alle klubber å gi svar til soneleder innen 1. november på spørreskjemaet «Hva trenger klubben hjelp til ?»

 

Med vennlig hilsen
Øistein Juul