Månedsbrev fra DG for november 2022

Månedsbrev fra DG for november 2022

Publisert av Halvard Dahle den 26.10.22.

Hei igjen, alle Lionsvenner i dette lange distriktet.

Også i oktober måned har jeg som DG reist og deltatt i alle sonemøter som har vært arrangert i Distrikt 104 A. Rognan ved Bodø 1. oktober for ny sone 5, og Gravdal i Lofoten 8. oktober for ny sone 4. Ble også invitert til klubbmøte i Lionshuset i Gravdal 7. oktober for LC Lofoten.

Takk til soneleder Børge Os (LC Fauske),GMT Jarle Kirkeberg medlemsansvarlig og PR ansvarlig Halvard Dahle ved møtet i Rognan. Likeså takk til soneleder Torgeir Pettersen (LC Lødingen) og ITC Dan-Viggo Vårum og president Anne Lise Hansen (begge LC Lofoten) for opplegg og arrangement i Gravdal, Lofoten.  

Jeg forbereder nå reiser og deltakelse på Bardufoss 29.oktober (felles sonemøte sone 2 og 3), og på Steinkjer 2. november for sone 7.

Det synes generelt å være god aktivitet rundt GMA-prosessen med medlemsfokusering. Rekruttering er noe hele organisasjonen jobber med, men distriktet er langt og det vil ta tid å nå alle klubber.

Antall medlemmer er i dag 1227 i følge Styreweb. Oak Brook har lavere medlemstall registrert fordi de mangler LC Overhalla og LC Mosjøen. Disse klubbene må reaktiveres som klubber, som nylig med LC Gildeskål. Grensen for å være et fullverdig distrikt er 1250 medlemmer. Et distrikt som ikke er fullverdig mottar blant annet mindre økonomisk støtte fra Oak Brook. Vi har som mål å fortsatt være fullverdig distrikt i 2023.

En mottatt leveranse til undertegnede viste seg å være Chevron merker og personlig stilet brev fra IP Brian Sheehan. Dette er en fin oppmerksomhet som jeg i samarbeide med sonelederne, skal sørge for blir overlevert til klubbene og mottakerne der.

Et lite hjertesukk fra Marit Klokkerhaug som er fagsjef for hjelpearbeid, internasjonalt og nasjonalt, som håper på mer engasjement fra klubbene.

Fra vår Røde Fjær koordinator Jørgen E. Breivik blir det nevnt at aksjonen nærmer seg slutten, men oppfordrer til en siste innsats fram til årsskiftet. Et tips kan være å benytte inntekt fra for eksempel salg av sandsekker, til Lions Røde Fjær.

I slutten av november skal jeg reise og delta i sonemøte i Lakselv 26. – 27. Denne sonen, sone1, dekker hele Finnmark fylke. For det siste sonemøte for november, i Trondheim for sone-8, blir det å reise for min del enklere, nesten som å ta «trikken».

Med vennlig hilsen                                                                        
Øistein Juul