Månedsbrev fra DG for juni 2023

Månedsbrev fra DG for juni 2023

Publisert av Halvard Dahle den 30.05.23. Oppdatert 20.06.23.

Hei, Lionsvenner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.

 

Undertegnede har hatt som målsetting å besøke alle de 8 sonene i distrikt 104 A, på minst ett sonemøte i hver sone.  Målet ble oppnådd 2. mai hvor jeg reiste sammen GMT Jarle Kirkeberg, til sonemøte i sone 6, på ærverdige «Meyergården» i Mo i Rana hvor møtet ble holdt,

Sonemøte i sone 6 . GLT Børge Os hadde gjort dette sonemøtet mulig ved å «steppe» inn som soneleder for denne sonen, og kalt inn klubbene til møtet og med god deltakelse fra klubbene i sonen.

Det ble bedt om forslag på soneleder i sone 6 fra klubbene. Ingen forslag kom. Børge Os hadde på forhånd sagt seg villig til å fungere i ett år. Han spurte også klubbene som var representert om det var greit med en soneleder som ikke var medlem i en klubb i sonen. Valgt ved akklamasjon.

Magnus Ingebrigtsen fra LC Mo i Rana ble valgt som visesoneleder(VSL). VSL vil få tilbud om sonelederopplæring på Gardermoen 25-26. mars 2024. VSL vil også få tilbud om RLLI (Regional Lions Leadership Institute) opplæring 26-28. jan 2024 på Gardermoen.

Felles prosjekt «Brønn» i sone 1 (Finnmark) SL1 Kirsti O. Pedersen tok på februar møtet opp ønske om et felles prosjekt i sone 1 som for eksempel «Brønnboring av vann i Afrika». Dette ble godt mottatt av deltakerne. En brønn koster kr 60.000.-. 

Det er nå klart at LC Hasvik tar ansvaret for å arbeide videre med dette, og koordinerer mot klubbene, slik at prosjektet blir gjennomført. Bra !

LC Bardu -40 år Benytter anledningen til å gratulere LC Bardu med 40-års jubileum, og honnør for overekkelse av pris til Bardu Røde Kors Besøkstjene.
17. mai ble det overrakt en sjekk på kr. 20.000 til besøkstjenesten.

Oppfølging av vedtak etter DM2023 Stjørdal vedr. budsjett 2023/2024 : styremøte på «Teams» torsdag 11. mai, ble skriv fra VDG1 Halvard Dahle behandlet i møtet. Et budsjette i balanse ble enstemmig godkjent, og innebærer bl.a. en overføring på kr. 75.000,- fra Driftsfondet for D104 A.

Dette er nødvendig for å å opprettholde et anstendig aktivitetsnivå i vårt distrikt også neste fiskalår. Det vil bli arbeidet videre med å sikre distriktet ekstra GMA midler med bakgrunn i våre spesielle økonomiske og geografiske forhold.

«Det er langt dette landet. Det meste er nord»

Jeg har lært Halvard Dahle å kjenne som en skikkelig kjernekar, og håper vi har gjort det vi kan for å berede grunnen / lagt grunnlaget for han som kommende DG. Ønsker han også en god tur til Convention i Boston, USA og lykke til ved innsettelsen «over there» som DG Elect.

Takker for meg, og ønsker dere alle en riktig God Sommer og et Godt Lions år!

 

Med vennlig hilsen                                                                        

 Øistein Juul