Månedsbrev fra DG for juli 2023

Månedsbrev fra DG for juli 2023

Publisert av Halvard Dahle den 28.06.23.

Kjære Lionsvenner i Distrikt 104A!


Vi går nå inn i et nytt Lions år, og jeg gleder meg til å gå løs på oppgaven som Distriktsguvernør for dere. Veien frem hit har vært med to års forberedelser for oppgaven med grundig kursing både nasjonalt og internasjonalt sammen med våre kolleger i norden.

2. – 3. september trer rådet vårt sammen for vårt første rådsmøte. Rådet vårt er sammensatt av både medlemmer med stor erfaring og yngre med stort engasjement og pågangsmot. Ikke ulikt de to løvene på logoen vår dette. Denne gjengen gleder jeg meg til å jobbe sammen med!

Når kofferten nå er pakket for turen til Convention 2023 i Boston, tenker jeg at det blir fint å komme sammen med et fulltallig påtroppende Guvernørråd for å få den siste delen av opplæringen der og treffe mange nye Lionsvenner. Det nye Guvernørrådet har blitt et sammensveiset lag som mer enn noen gang tidligere har laget en handlingsplan som støtter opp om vårt mål #1 som er «Ett Lions».

Vi har som mål #2 trukket frem «Våre fyrtårn». Disse er LAN, Mitt Valg og Førerhundskolen. Disse skal vi ha et spesielt fokus på og løfte frem. Samtidig skal vi selvsagt ikke glemme de andre nasjonale aktivitetene.

Mål #3 er et «Synlig Lions». For å sikre klubbene medlemsvekst er det viktig at Lions er synlig i lokalmiljøet. Det er tungt å rekruttere medlemmer hvis ingen vet om oss og hva vi driver med. Tenk igjennom hvordan klubben bedre kan nå ut til publikum på en positiv måte. Kanskje noen nye klær med logo? Noen flagg? Kanskje på sosiale medier? Eller ta kontakt med lokalavisa når man har et arrangement? Vi har en egen funksjon i Distriktet som heter PRC som har ansvar for markedsføring. Ta kontakt på a.prc@lions.no for å få tips og hjelp!

Til slutt har vi nasjonalt mål #4 «Feiring». Vi er medlemmer i en flott organisasjon med mange dyktige medlemmer. Vi må huske å påskjønne medlemmer og feire vel gjennomførte aktiviteter! Og i 2024 er Lions Norge 75 år! Det vil bli lagt opp til en felles markering på neste Riksmøte der alle distriktene skal bidra. Mer om informasjon om markering av jubiléet kommer.

Jeg ser frem til å returnere fra Boston med ferske inntrykk og full av inspirasjon og idéer, klar til å gå løs på gjerningen som Distriktsguvernør!


Halvard Dahle
Distriktsguvernør
Distrikt 104A