Månedsbrev fra DG for januar 2023

Månedsbrev fra DG for januar 2023

Publisert av Halvard Dahle den 30.12.22. Oppdatert 31.12.22.

Hei igjen, alle Lionsvenner i vårt langstrakte distrikt.

 

Jeg vil først ønske dere alle en vel overstått jul og alt det beste for det nye året. Det har vært julekortdager, akkurat slik vi ønsker å oppleve julen og vinteren, for noen av oss helst en kortere periode. Det vil si oss som har lune og gode klær for uteliv og et varmt og trygt hjem å komme inn i etterpå.

Vi kan velge, - andre har ikke valg. Medmennesker i vårt nærområde må i disse dager utholde ekstreme mentale og fysiske påkjenninger og umenneskelige lidelser som følge av en skitten og meningsløs krig. De har ikke noe valg, de må kjempe seg gjennom vinteren med de muligheter de har, - men vi kan velge. Vi kan velge å si at vi, som lions og enkeltmennesker, vil bidra med de midler og de muligheter vi har og dermed gjøre livet litt bedre for noen.

Ingen kan hjelpe alle, men vi tilsammen kan hjelpe mange.

Lions Norge har et eget katastrofeberedskapsfond som kan og skal benyttes i forbindelse med katastrofe og nødhjelp: Norske Lionsklubbers Katastrofeberedskap. I disse dager blir flere hjelpeaktiviteter mot Ukraina iverksatt fra flere ulike land i Europa, - også fra Norge. I denne omgang er fokuset rettet mot ovner og aggregat som innkjøpes og sendes til utsatte områder. Enhetene som anskaffes blir formidlet gjennom lionsklubber i Norge og Ukraina og går direkte til trengende og ikke til et lager. Gjennom bidrag fra klubber og enkeltpersoner til katastrofefondet bidrar vi dermed alle til en felles dugnad for å hjelpe lidende i Ukraina.

Bidrag til fondet er frivillig, - det er opp til hver enkelt klubb om en ser mulighet eller har vilje til å bidra til etterfylling av beredskapskontoen etter at bevilgninger er gjennomført. Men med det bakteppe vi har i Europa i dag skal det ikke være vanskelig å ha medfølelse med ofrene og akseptere et stort og akutt behov for hjelp. Min oppfordring er derfor:

Bidra etter evne, - men gi med hjertet.

Bank kto: 9001.23.04381

 

Med vennlig hilsen                                                                         

Øistein Juul

06 Månedsbrev Øistein - januar 2023.pdf