Månedsbrev fra DG for august 2023

Månedsbrev fra DG for august 2023

Publisert av Halvard Dahle den 30.07.23. Oppdatert 20.08.23.

Kjære Lionvenner!Jeg håper dere nyter en velfortjent sommerferie og får ladet opp batteriene til høsten. Jeg har sammen med min familie besøkt USA og ikke minst deltatt på Lions Convention i Boston. En opplevelse og et minne for livet!

 

Nytt fra Lions sentralt er at medlemskampanjen GMA (Global Membership Approach) nå utvides med prosjektet Mission 1.5. Dette går ut på å øke medlemsmassen i Lions fra 1.4 til 1.5 millioner medlemmer! Vi skal gjøre vår del her i vår lille avkrok av verden både for organisasjonen, men ikke minst for vår egen del. Det er viktig med tanke på vårt arbeid og muligheter fremover.

Det pågår en digital opprydding sentralt i Lions for å få alle inter-nasjonale nettløsninger over på en oversiktlig plattform. Dette gjelder «My Lion», «My LCI», «Insights», «Learn» og «Shop». Disse driver nå litt hver for seg. Innloggingen blir enkel ved bruk av din registrerte e-postadresse og passord. Gjør oppmerksom på at dette ikke berører den norske plattformen Styreweb og vår daglige bruk av denne.

Jeg vil oppfordre klubber, tillitsvalgte og medlemmer til å benytte seg av den hjelp og støtte de kan få fra Styret, Rådet med fagstab og soneledere. Det være seg hjelp til datatekniske utfordringer, markeds-føring eller besøk på klubb eller sonemøter. Jeg legger derfor ved dette brevet oversikt og kontaktinfo for distriktets ledelse.

Vi trenger at flere ser muligheten til å lederverv i både klubber, distrikt og ellers i organisasjonen. Vi kan tilby gode kurs både på nett og som fysiske kurs. Dette gir gode muligheter for egenutvikling og å møte andre for den viktige erfaringsutvekslingen. En del kurs starter nå på Fagsamlingen for de som skal ha verv i dette Lionsåret. Viktige kurs fremover er Sonelederkurs for kommende soneledere, RLLI lederkurs og andre utdanningsløp. Det er også nettkurs for lokal klubbledelse som president, sekretær og kasserer. Du kan ta kontakt med GLT Børge Os på a.glt@lions.no for mer informasjon om hvilke muligheter du har.

 

Da skal jeg pakke kofferten og gjøre meg klar for et besøk til Helsesportsuka i Tana! Dette er en populær riksaktivitet som har fullt med påmelding fra hele landet. Gleder meg til å komme oppover!

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer!

 

Halvard Dahle
Distriktsguvernør
Distrikt 104A