Månedsbrev fra DG for August 2022

Månedsbrev fra DG for August 2022

Publisert av Halvard Dahle den 27.07.22. Oppdatert 26.10.22.

Hei igjen, alle Lionsvenner i vårt langstrakte distrikt.

Jeg har nylig kommet tilbake fra Montreal i Canada hvor jeg var så heldig å kunne delta på den første Convention som endelig ble arrangert etter 2-års bakteppe med covid-19.


Bilde: Distriktsguvernør Øistein Juul (i midten på bildet).
Her på Lions Convention i Montreal sammen med
Torkjell Gudmund Johansen (t.v.) fra MD 104D og Tore Lynau (t.h.) fra MD 104E.


For de som ikke kjenner meg en kort presentasjon:

Navn :Øistein N. Juul -Alder 74 år, 2 voksne sønner fra tidligere ekteskap, og 2 barnebarn. Er i dag samboer med Oddny Brox.

Klubb: LC Trondheim Heimdal, medlem i 16 år

Utdannelse:. Er utdannet elektronikk-ingeniør, og har jobbet i Autronica AS, og Kongsberg Maritime AS i Trondheim. Har jobbet 40 år i den internasjonale maritime bransjen.

Det er nå en ny epoke som begynner med utfordringer spesielt mot GMA (Global medlemsfokusering) Dette er en prosess som består av 4 trinn: Skape et team-Skape en visjon-Skape en plan-Skape framgang

Ellers har vi nå et tungt bakteppe med Ukraina konflikten som preger oss alle. Lions bidrar her med hjelp og økonomisk støttefra nasjonale og internasjonale katastrofefond. Lions gir håp!

I og med at jeg overtar «roret» fra IPDG Øystein Elvevold, vil jeg takke han, styre og råd, og soneledere for bra samarbeid, og at vi forsetter en stødig kurs videre i beste Lions ånd.

Vår nye internasjonale president Brian E. Sheehan har som motto : «Together we can» eller som jeg vil si «Sammen kainn vi».

Dette er samhandling, som krever at vi har både viljen og evnen til å dra lasset sammen, og i samme retning. Vi kan ikke løse våre utfordringer alene, det krever samhandling. Når vi samles og arbeider som et team kan vi oppnå ting som er større enn oss selv. Og husk vi er gode venner som hjelper andre.

Distriktet har enorme avstander, så jeg må begrense min deltakelse på klubbnivå, men satser på å møte på minst et sonemøte i hver sone.

Gleder meg til å møte dere etter hvert, og ønsker dere alle en fortsatt God Sommer!

 

Med vennlig hilsen

Øistein Juul
Distriktsguvernør
MD104A