Månedsbrev fra DG for  september 2022

Månedsbrev fra DG for september 2022

Publisert av Halvard Dahle den 29.08.22.

Hei gode Lionsvenner i Trøndelag, Norland, Troms og Finnmark


Siste Lions aktiviteten denne måneden var for min del 1.ste deltakelse i Guvernørrådet (GR) på Gardermoen 26.-28. august. Hovedtema var gjennomgang av rapporter fra fagsjefene fra forrige år, og gjennomgang av handlingsplaner for inneværende år. 

 

Ellers har jeg, som det seg hør og bør, når vår internasjonal president Brian Sheehan og hans kone Lori kommer på besøk, deltatt i møter søndag 21. august i Oslo. Jeg opplevde en energisk og karismatisk internasjonal president som holdt et inspirerende foredrag på medlemsmøte på Ekebergrestauranten. Erna Solberg framførte på møtet, i tråd med sitt klimatoppverv i FN, et glimrende og tankevekkende foredrag om miljø utfordringene for verdenshavene og våre elver. For å løse dette trengs ny teknologi og bevisstgjøring. På den siste delen kan frivillige organisasjoner som Lions gjøre en stor forskjell. Politikere klarer ikke å snu utviklingen alene.Lions Røde Fjær (LRF)-info fra LRF-koordinator Jørgen E. Breivik:

Det er nå siste etappe av LRF, som avsluttes 31.12.22. Innsamlet beløp pr. 10.august er 23,8 mill. Bygging av Familiehuset har startet opp og IP Brian Sheehan var på Beitostølen 22.august og la ned «grunnsteinen». Nå handler det om å få en best mulig «sisterunde» av aksjonen, og vi trenger da å få alle klubber og medlemmer til å gjøre en siste innsats fram til 1.januar 2023. Derfor er aktiviteter viktig. Ingen aktiviteter – ingen inntekter!


Nyttig Info fra vår Distrikts Kasserer – Stein Ole Eide vedr. kontingenter for 2022/2023 :

Internasjonal kontingent er 2x USD 21,50 (august og januar) = USD 43,- som blir ca. NOK 415,- etter dagens kurs.

Nasjonal kontingent er 2x 350,- (september og februar), tilsammen kr. 700,-.

Distriktskontingenten er kr. 150,- og distriktsmøteavgiften er kr. 40,-.

Til sammen blir det kr. 190,- som betales i september for hele fiskalåret. Summen av dette blir kr. 1.305,-.

Faktura for alle kontingenter sendes til klubbene. Klubbkontingenten fastsettes av klubbene selv, og kommer i tillegg.

 

N.B. Uavhengig av eventuell klubbkontingent koster det kun kr. 3,58 per dag å være en del av verdens største humanitære serviceorganisasjon.

 

Med vennlig hilsen
Øistein Juul