Månedsbrev for september 2020

Månedsbrev for september 2020

Publisert av Jarle Kirkeberg den 04.10.20. Oppdatert 04.01.21.

Hei igjen, alle Lionsvenner i Distrikt 104 A !

Siste halvdel av august og begynnelsen av september har vært preget av meget stor Lions-aktivitet for min del. Det har vært Guvernørrådsmøte 21.- 23.8.2020, Fagsjef-samling 28.-30.8.2020 og fremskyndet Styre- og distriktsrådsmøte i Tromsø 4.-6.9.2020. Det var derfor et artig avbrekk med dugnad og sosialt samvær i egen klubb iht gjeldende smittevernsregler her forleden dag. Godt å være i gang igjen selv om nødvendige hensyn selvfølgelig må tas i disse Corona-tider ! Håper også de fleste klubber nå så smått har tatt opp igjen sine møter og aktiviteter og legger planer for høsten.

Guvernørrådsmøtene i august er som regel preget av både Godkjenning av årsrapporter og Handlingsplaner fra fagsjefer og prosjektledere. Interessant å få høre om planene for Lions Norge sine nye hjemmesider og Ny struktur på Riksmøtet 2021. Her har virkelig nytenkning stått i fokus! Vi venter i spenning på hvordan dette blir!

Våre fagsjefer og prosjektledere i distriktet har vært på samling og tilegnet seg ny og oppdatert kunnskap og utvidet sitt nettverk. Herlig å få høre om etableringa av Leo-klubben i LC Sandnes-Riska og hvordan de unge arbeider og tenker ift sine Lions-prosjekter.

Selv håper jeg å kunne ta mine første sonebesøk (sone 11 og 10) som DG denne mnd. Her står blant annet Styreweb og rapportering av aktiviteter i My Lion på agendaen.

Lionsklubbene fikk tidligere i år en invitasjon til å delta i en kartlegging av tap grunnet korona. I den runden meldte Lions Norge inn en sum for alle klubbene og Lions Norge. Nå har Kulturdepartementet vedtatt en ny ordning for inntektstap for frivillig sektor i forbindelse med COVID-19 utbruddet. Ordningen dekker tapte inntekter i perioden 12. mars til 31. august. Søknadsfristen er satt til 15. september 2020. Se link nedenfor med mer info. Benytt anledningen til å søke nå. https://lions.no/Engasjer-deg/Nyheter-og-aktiviteter/Ny-krisepakke-forfrivilligheten-soek-naa . Denne kompensasjonsordningen blir utvidet til å gjelde ut året 2020.

Obligatorisk sonelederopplæring (for soneledere og visesoneledere) blir arrangert helgen 25. - 27. september 2020 på Quality Airport Hotel Gardermoen i regi av Lions Norge. Flere av våre soneledere/visesoneledere er allerede påmeldt. Se linken under med mer informasjon og påmelding. https://lions.no/district/show/Distrikt+A/68161/102642

Jeg gjentar PRC Halvard Dahle sin oppfordring om å bruke DistriktsavisA på Facebook aktivt. Del små og store øyeblikk i klubben din med alle oss andre. Det viser våre Lions-aktiviteter på en god måte og vi blir STOLTE Lions. Og husk LIONS er Gode venner som hjelper andre (og hverandre)!

 

Lionshilsen fra Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg