Månedsbrev for november 2020

Månedsbrev for november 2020

Publisert av Jarle Kirkeberg den 31.10.20.

Lionsvenner i Distrikt 104 A !

Da er november kommet og flere steder i vårt langstrakte distrikt har allerede opplevd snødekte fjell og vidder. MD GMT Ragnvald Johnsen og jeg var på sonebesøk i sone 3 og Narvik da vi etter et flott møte i Sjømannskirka våkna til en snødekket by neste morgen. Godt å høre fra klubbene i sone 3 at aktivitets-nivået er høyt selv om mye foregår i tilpassede former. I oktober har jeg også hatt gleden av å besøke egen klubb (LC Malm) og vår gode naboklubb LC Steinkjer. Det gjør godt å møte Lionsvenner i ulike sammenhenger og på ulike nivåer i organisasjonen vår.

Vi registrerer økt smittespredning og skjerpede smittevernsregler hva angår Covid 19-pandemien her til lands. Det får selvsagt følger for vår Lions-aktivitet også. Sonemøte i sone 7 på Hemnesberget 4.11.2020 er utsatt likeså 50 års jubileumsfeiring og Kick off på Røde Fjær aksjonen 2020-21 som skulle ha funnet sted på Beitostølen Helsesportssenter 7.11.2020. Dette er forståelig og kloke avgjørelser i tiden vi nå går inn i. Til tross for dette skjer det mange gode tilpassede Lions-aktiviteter rundt om i distriktet vårt. Jeg har fått høre om strøsand-aksjoner, utkjøring av ved til trengende, vakttjeneste ifm influensa-vaksinering, bidrag med handling og innkjøp for syke m.m.

Det gleder meg også at medlemsutviklinga i distriktet holder seg stabil. Særdeles hyggelig å få informasjon om at LC Dyrøy tok inn 5 nye medlemmer denne mnd. og kanskje også Norges yngste medlem. La dette være en inspirasjon for oss alle i vårt medlemspleie- og rekrutteringsarbeid framover ! All honnør til LC Dyrøy !

Vår PR- og informasjonsansvarlig (PRC) Halvard Dahle fikk også rett i at i oktober skulle nye hjemmesider på internett bli lansert. Jeg regner med at de fleste har registrert dette og vært inne og tittet. Jeg har stor tro på at dette blir en meget god løsning for Lions etter hvert som innhold kommer på plass. Med litt tålmodighet nå i oppstarten ser «Styreweb-huset»til å bli en god løsning for oss framover. Se link med informasjon om GNIST for alle medlemmer, Styreweb for tillitsvalgte og tilganger til My LCI og My Lion nedenfor.

Link til info om nye nettsider og styreweb.

Ta gjerne kontakt med PRC Halvard på tlf 945 30 858 hvis det er noe du lurer på ift de nye hjemmesidene.

Den annonserte videreføringa av kompensasjonsordning for frivillige lag og organisasjoner er også kunngjort med søknadsfrist 15.1.2021. Se søknadsinfo og beskrivelse av ordninga med Krisepakke 3 for frivilligheten på linken her.

Link til Krisepakke 3.

Postkassa mi har også mottatt Chevron-utmerkelser til aktuelle klubbmedlemmene i vårt distrikt. Vi skal finne gode løsninger for videresending av disse til sonelederne som foretar videre «lokal distribusjon» til klubbene i sin sone.

Avslutningsvis - husk at LIONS er Gode venner som hjelper andre (og hverandre)!

 

Lionshilsen fra Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg