Månedsbrev for mars 2021

Månedsbrev for mars 2021

Publisert av Jarle Kirkeberg den 04.03.21.

Lionsvenner i Distrikt 104 A !


Kalenderen viser nå mars og i motsetning til våre Lionsvenner sørpå, lar vårstem-ninga vente på seg ennå noen måneder her i vårt langstrakte distrikt. Jeg er likevel optimist og ser fram til en lysere og varmere årstid, mer Lions-aktivitet og mindre Covid-smitte som følge av økt vaksineringstempo framover.

Jeg har deltatt på Guvernørrådsmøte på Gardermoen 26.-28.2.2021 der det var mye forskjellig på agendaen. Noe av dette ønsker jeg å dele med dere i dette mnd.brevet. 

Utsatt Distriktstyre- og rådsmøte blir nå gjennomført på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim 12 og 13.3.2021. På denne samlinga vil det også bli tilrettelagt for oppkobling via Teams. Vi får besøk av den nye utenlandssjefen Annette Pemmer og håper at selveste generalsekretær Hroar Thorsen også får et «smutthull» i sin kalender og kan bidra litt her. Annette snakker om vårt utenlandsarbeid generelt og vårt nye hovedprosjekt spesielt.

Vårt Distriktsmøte blir arrangert 17. april 2021 (med styre-/rådsmøte den 16.4.2021) på Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum. Lions Club Stjørdal og Lions Club Stjørdal Varnes står som teknisk arrangør også denne gangen. Invitasjon med påmelding er sendt klubbene 2.3.2021 så her er det bare å melde seg på enten møtet blir fysisk, en hybrid mellom fysisk og digitalt eller kun digitalt. Følg denne lenken for påmelding: https://lions104a1.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=DM104A

Vi kan slå fast at det blir Tulipanaksjon lørdag 24 april 2021. Brev er sendt ut til klubbene ved president og sekretær. Nå haster det å få bestilt tulipaner for de som ennå ikke har gjort det !

Det blir også Riksmøte 2021 siste helgen i mai. (28-29.5.21) på Gardermoen. Her kan alle få mulighet til å delta digitalt. Det blir et helt nytt gjennomføringskonsept, så her er det bare å glede seg for alle Lions i alle aldre.

Lions Røde Fjær-aksjon er ytterligere utsatt med aktivitetsperiode fra november 2021 til mars 2022. Selve Bøsseaksjonen er planlagt til 11-13 februar 2022.

I District’s Corner er noen av de planlagte aktivitetene framover listet opp. Her kan det nok skje endringer ift nye innskjerpede nasjonale og lokale Corona-tiltak og evt forlengelse av disse.

PRC Halvard Dahle har utarbeidet et Hefte med instruksjoner for de klubber som vil begynne å publisere på sine nettsider. I en overgangsfase kan han også kontaktes for bistand til å få utført dette. Halvard kan kontaktes på a.prc@lions.no evt. tlf 945 30 858.

Rapportering av Serviceaktiviteter i My Lion må også prioriteres av de klubbene som ikke har gjort dette ennå. Kontakt distriktets opplæringsansvarlig (GLT Evy Einarsen på tlf 909 98 674 evt mail evyein@gmail.com for å få tilgang til disse veiledningene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra klubber som har startet dette arbeidet.

Pr 1.3.2021 er vi 1453 medlemmer i vårt distrikt. Vi er det distriktet som til tross for pandemien og aktivitetsnedgang har minst frafall. Dette skal vi ta med oss i det videre arbeid framover !


Lionshilsen fra Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg