Månedsbrev for januar 2021

Månedsbrev for januar 2021

Publisert av Jarle Kirkeberg den 04.01.21.

Lionsvenner i Distrikt 104 A !

 

Da er 2021 kommet og det er på sin plass å ønske alle et GODT NYTT ÅR med håp og tro om lysere utsikter enn det «annerledes-året» 2020 har gitt oss.

Tilbakeblikket på 2020 er preget av 10 mnd med pågående Corona-pandemi. Her ser vi omsider et «lys i tunnelen» når vaksinering nå er påbegynt og vil fortsette fremover. Her vil jeg oppfordre alle til å holde motet oppe og overholde de smittevernsregler som råder både nasjonalt og lokalt. Sammen skal vi klare å beseire Covid-19. Det håper jeg året 2021 vil vise. Fjoråret har også vært preget av den prekære Flyktning-situasjonen rundt om i verden, men også romjulens hendelser med jordskjelv i Kroatia og sist men ikke minst kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum som også rammer lokale Lions-medlemmer i LC Gjerdrum og vår organisasjon. Dette er alle hendelser som har gjort sterke og uutslettelige inntrykk på oss. Jeg håper vi som Lions fortsatt kan være gode hjelpere enten behovet er internasjonalt, nasjonalt eller lokalt i tida som kommer også.

Det er av forståelige grunner mange aktiviteter i klubber, soner og nasjonalt som er blitt utsatt eller avlyst den siste tida og flere vil sikkert komme nå i forbindelse med innskjerpede nasjonale smittevernsregler. Til tross for dette har det gledet meg stort å lese og høre om at det likevel er masse Lions-aktiviteter som har skjedd på slutten av fjoråret. Jeg har lest om salg av juletrær og –nek, julegaver til vanskeligstilte barn, gaver og oppmerksomhet til sykehjem, utkjøring av ved og strøsand og mye mer. Selv har jeg hatt gleden av å være prosjektleder i egen klubb for Strøsand-utkjøring til eldre og uføre i nærområdet.

I District’s Corner er de planlagte aktivitetene for januar listet opp. Her kan det nok skje endringer ift nye innskjerpede nasjonale Corona-smittevernsregler og evt forlengelse av disse etter 18.1.2021. Nordisk Samarbeidsråd (NSR) foregår i tiden 16.-17.1.2021 og vil være en digital samling. Helgen etter er viet Kick-off på Beitostølen ift Lions Røde Fjær aksjon og 29.-31.1.2021 er det planlagt Distriktstyre- og rådsmøte på Stjørdal. På denne samlinga vil det også bli tilrettelagt for oppkobling via Teams. Vi har invitert både den nye utenlandssjefen Annette Pemmer og selveste generalsekretær Hroar Thorsen til rådsmøtet den 30.1.21. (enten de deltar digitalt eller fysisk på dette) Her vil Lions internasjonale arbeid bli presentert samt at vi får Innføring i de nye hjemmesidene og Rapportering av serviceaktiviteter i My Lion.

Håper alle soneledere kontakter sine klubber og får inn sine halvårsrapporter fra klubbene slik at vi får presentert status på rådsmøtet enten pr fysisk oppmøte el via Teams. Oversendes Distriktssekretær (DS) Ragnvald Johnsen på raj@rajomnk.no innen 27.1.2021.

Benytter anledning til å minne om den annonserte videreføringa av kompensasjonsordning for frivillige lag og organisasjoner er også kunngjort med søknadsfrist 15.1.2021. Se søknadsinfo og beskrivelse av ordninga med Krisepakke 3 for frivilligheten på linken her.

https://www.lions.no/informasjon/nyheter/vis/?T=S%C3%B8k%20om%20midler%20fra%20Krisepakke%203%20for%20frivilligheten&ID=21518

Kontakt PRC Halvard på tlf 945 30 858 hvis det er noe du lurer på ift de nye hjemmesidene og spesielt hvis klubben ønsker å få overført tidligere oppslag og nyheter fra gamle klubbsider.

 

Nyttårshilsen fra Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg