Månedsbrev for februar 2021

Månedsbrev for februar 2021

Publisert av Jarle Kirkeberg den 02.02.21. Oppdatert 07.02.21.

Lionsvenner i Distrikt 104 A !


Første måned i det nye året er unnagjort og det ble ikke helt slik jeg hadde tenkt meg før årsskiftet. Vi har fått nye Covid-19 utfordringer med mutert virus og flere restriksjoner av smittevernshensyn.

Men gleden oppe i alt dette er at Lions er tilstede og hjelper trengende både lokalt, nasjonalt og globalt. Det er av forståelige grunner mange aktiviteter i klubber, soner og nasjonalt som er blitt utsatt eller avlyst den siste tida og flere vil sikkert komme nå i forbindelse med innskjerpede smittevernsregimer. Men flere og flere er blitt flinkere til å tilpasse seg «den nye hverdagen» og artig å høre om klubber som møtes på Teams, har aktiviteter utendørs og sørger for å «holde hjulene i gang». Tror det er viktigere enn noensinne at vi holder kontakten med hverandre, motiverer hverandre og holder motet oppe. Vaksineringa er påbegynt i de fleste kommuner og etter hvert blir det også vår tur.

Jeg har med stor glede lest Bloggen fra guvernørrådsleder Ole Tamlag. Jeg oppfor-drer alle medlemmer til å sjekke sin e-post å bli oppdatert på siste nytt fra Lions Norge. Du kan også bruke linken nedenfor

https://www.lions.no/informasjon/nyheter/vis/?T=Januarblogg%20fra%20guvern%C3%B8rr%C3%A5dslederen&ID=22993&af=1 

Vi kan slå fast at det blir Tulipanaksjon lørdag 24 april 2021. Start planlegginga allerede nå. Brev er sendt ut til klubbene ved president og sekretær.
Det blir også Riksmøte 2021 siste helgen i mai. (28-29.5.21). Her kan alle få mulighet til å delta digitalt. Convention 2021 blir også en heldigital event med foreløpig tidsplan 25-29.6.2021. Er du nysgjerrig på å vite mer, så logg deg inn på GNIST og Lions Norges Intranett for å få alle detaljer.

I District’s Corner er de planlagte aktivitetene for februar listet opp. Her kan det nok skje endringer ift nye innskjerpede nasjonale og lokale Corona-tiltak og evt forlengelse av disse. 12.-14.2.2021 er det planlagt Distriktstyre- og rådsmøte. Dette blir nå på Scandic Nidelven i Trondheim. På denne samlinga vil det også bli tilrette-lagt for oppkobling via Teams. Vi får besøk av den nye utenlandssjefen Annette Pemmer og selveste generalsekretær Hroar Thorsen på disse møtene. Her vil Lions internasjonale arbeid bli presentert samt at vi får Innføring og status i de nye hjemmesidene, GNIST, Intranett m.m.

Distriktet har utarbeidet egne Brukerveiledninger for pålogging til Internasjonal Lions konto og Rapportering av serviceaktiviteter i My Lion. Kontakt distriktets opplæringsansvarlig (GLT Evy Einarsen på tlf. 909 98 674 evt. evyein@gmail.com for å få tilgang til disse veiledningene. Så har jeg et håp om at det blir fart på klubbenes registrering av serviceaktiviteter framover !

Minner også om oppfordringa om å støtte «De glemte barna» i Libanon og Lions Norge sitt Katastrofefond. Lionsklubbene vil få tilsendt en såkalt 0-faktura der klubben kan gi etter evne. Les mer om Lions Safe Center og «De glemte Barna»

https://www.lions.no/informasjon/nyheter/vis/?T=St%C3%B8tt%20%22De%20glemte%20barna%22%20i%20Libanon&ID=22963&af=1

Det viser seg at vi lever i en tid hvor kriser og katastrofer kan oppstå helt uventet både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det mer enn noen gang behov for å styrke Lions Norge sitt katastrofefond. Mitt ønske er at de fleste klubbene våre ser nytten av katastrofefondet og bidrar med støtte etter evne.


Vinterhilsen fra Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg