Månedsbrev for april 2021

Månedsbrev for april 2021

Publisert av Jarle Kirkeberg den 12.04.21.

Lionsvenner i Distrikt 104 A!

Da har april kommet og Påsken 2021 er i ferd med å avslutte for de fleste av oss. Vel overstått påske til dere alle! Håper de aller fleste har fått benyttet «den stille uke» til å slappe av med sine aller nærmeste i tilpasset form etter gjeldende nasjonale smittevernstiltak. I Trøndelag våknet jeg i dag til nytt 20 cm hvitt snødekke som gir meg et signal om at «Kong Vinter» ikke har tenkt å slippe taket. Regner med dette er situasjonen rundt omkring i vårt langstrakte distrikt også.

De siste oppdaterte nyheter vedrørende Corona-situasjonen tilsier at de strenge nasjonale tiltakene nå er videreført til 14.4.2021. Man ønsker selvfølgelig å se hvilken smitteutvikling påskeutfarten har ført med seg. Med henvisning til brev om gjennomføring av distriktsmøter og riksmøte i 2021 fra generalsekretær Hroar Thorsen og guvernørrådsleder Ole Tamlag i Lions Norge av 21.3.2021 til alle Lionsmedlemmer, følger vi smittevernsregimet nøye dag for dag og tilpasser både antall deltakere, reising og utforming av møtelokaler etter de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler.

For vårt Distriktsmøte 17 april 2021 anbefaler vi derfor nå ut fra gjeldende nasjonale smittevernregler at alle klubbene melder seg på for digital påkobling til vår ITC Dan-Viggo Vårum (tlf 934 56 490) på mail:

a.itc@lions.no innen mandag 12.4.2021

NB ! Husk å oppgi ditt navn, medlemsnummer, din klubb, din e-post og
om du er delegat eller ikke for din klubb.


Du vil etter påmelding få tilsendt en påkoblingslink til den digitale møteplassen via verktøyet Zoom. Er du delegat og skal stemme på vegne av klubben, vil du også få en link til systemet Opa Vote.

Vi kan slå fast at det blir en redusert Tulipanaksjon lørdag 24 april 2021. Brev er sendt ut til klubbene ved president og sekretær om korrigering av bestilt antall tulipaner m.m. Vi har selvfølgelig forståelse for at noen klubber av pandemihensyn kan føle det vanskelig å gjennomføre en aksjon når mye av lokalt næringsliv sliter økonomisk m.m i disse tider. Lionskontoret vil komme med en fakturaforespørsel til de av klubbene som ønsker å støtte Lions Tulipanfond med en valgfri innbetaling slik at fondet kan opprettholde sin betaling av Mitt Valg kurs m.m.

Spørsmål vedr gjennomføring i Distrikt 104 A tas med kontakt til VDG 2/fungerende «Tulipangeneral i A» Øistein N. Juul på tlf 997 12 569 evt mail oisteinman@gmail.com.

Det er bevilget USD 17.000 til Lions Charity Center i Beirut, Libanon fra Lions Norge sitt Katastrofefond. Midlene skal benyttes til innkjøp av kjøkkenutstyr ifm utvidelse av senteret og til å øke kapasiteten for produksjon og distribusjon av mat til nødstilte.

Pr 1.4.2021 er vi 1446 medlemmer i vårt distrikt. Dette skal vi ta med oss i det videre arbeid framover !


Lionshilsen fra Distriktsguvernør (DG) Jarle Kirkeberg