Bistandstur til Narva 6. - 12. desember 2021

Bistandstur til Narva 6. - 12. desember 2021

Publisert av Halvard Dahle den 17.12.21.

Først vil vi få takke elevene på Strinda v.g.s. som hadde solidaritetsdag 4. november. Det betydelige beløpet som kom derfra, har gjort det mulig for Bistand Narva å forlenge samarbeidsavtalen med Narva Social Departement for nye to år. I tillegg går også takken til en av våre hovedsponsorer Lions Club -som har dette som ett av sine distriktsprosjekter – samt faste givere og medlemsavgift fra i alt 156 medlemmer.

Vår hovedoppgave for denne turen var først å fremst å få etablert en ny samarbeidsavtale med direktøren for Narva Sosial Departement.
Dette møte ble meget vellykket, og avtalen blir nå signert. Vi fikk nå to nye gode ansettelser i Ungdomsprosjektet: En prosjektleder som er pedagog med ansvar for undervisning og oppfølging av studenter i skole og arbeid. En sosionom med ansvar for matinnkjøp, samtaler med studentene - samt samarbeide med prosjektlederen for å arrangere sosiale tiltak.

Det ble denne gangen foretatt flere store matinnkjøp:

1. Vanskeligstilte familier.
2. Ungdomene i ungdomsprosjektet.
3. Niina Children Room – som gir mye omsorg - daglig mat – leksehjelp og ulike aktiviteter.
4. Pinsekirken i Narva v. ungdomspastoren som arrangerer advent og juletilstelninger for svært mange barn og unge. De fleste her kommer fra familier som har store utfordringer.

I tillegg utøver denne menigheten også et meget godt hjelpearbeid ved bl.a utdeling av mat i kirken - samt mange hjemmebesøk.

Det var med stor spenning vi kom til Narva denne gangen – spesielt i forhold til Covid 19. Vi opplevde et meget strengt regime med påbud om bruk av munnbind – 2 meter avstand og koronasertifikat – som gir adgang til alle spisesteder og arrangement. Det var kontroll «over alt». Ble det brudd på reglene – ble de bøtelagt. Regime har vært gjennomført over lengere periode og hadde gitt lave smittetall.

En krevende bistandstur i møte med svært mange mennesker som har store utfordringer i sin hverdag. Vi hadde utdeling av julemat – og utdeling av varme vinterklær. 

Hjertelig takk til alle som på ulikt vis har bidratt. På tross av tøffe inntrykk – fikk vi oppleve mange takknemlige foreldre / barn og unge.

Vi føler stor takknemlighet for at vi fikk gjennomført denne bistandsturen før jul.