​Veteraner ble hedret med Melvin Jones Fellowship

​Veteraner ble hedret med Melvin Jones Fellowship

Publisert av Halvard Dahle den 19.05.22.

Veteraner ble hedret med Melvin Jones Fellowship

 

 Her er et sammendrag av det president Jørgen Due sa i forbindelse med utdelingen.

 

MJF går til Trygve Lullau og Tore Lien. Begge har over år bidratt mye til aktiviteter i klubben og samfunnet. Dessuten har de ofte stått i bresjen for gjennomføring av tiltak av ulik karakter. Begge har også tatt imot utenlandske ungdommer som har bodd hjemme hos dem i forbindelse med klubbens ansvar for ungdomsleir i vår region.

Trygve ble lionsmedlem 1.12.1982. Fadder Tore Lien.
Han har vært klubbsekretær lionsåret 2002/2003. Dessuten var han president både lionsårene 1988/1989 og i 2008/2009.

Trygve ble også på Distrikt 104B DG-Elect-Vise DG 2003/2004, og ble valgt til Distriktsguvernør 104B for lionsåret 2004/2005. Trygve representerte også Lions Norge på det danske Riksmøtet i Odense i 2005.
Han arbeidet med jubileumsboka «Med trivsel til tjeneste gjennom 50 år» sammen med Einar Weiseth og Jarle Kregnes.  Også Klubbens jubileumshefte «Stø Kurs» gjennom 50 og 60 år», som kom ut i 2021, ble utarbeidet av han sammen med Jarl Limstrand.
Trygve har også vært god å henvende seg til ved minnetaler og kontakt med presse og bladet Lions.

Tore ble lionsmedlem 1.9.1976. Fadder er nå avdøde Asbjørn Johansen (1. president i klubben fra 1960).
Foruten det som ble nevnt i innledningen, har han også vært president i 1994/95. Dessuten var han kasserer i flere år og leder av komiteen for medlemsrekruttering, deltatt blant annet nekinnhøsting, sandsekk, tulipan, raskplukking, høstleker mm.

Begge er verdige mottakere av Melvin Jones Fellowship Award med flott plakett og MJF nål.