Månedsbrev fra Distriktguvernør for mai 2024

Månedsbrev fra Distriktguvernør for mai 2024

Publisert av Halvard Dahle den 05.05.24.

Gode Lionsvenner!

Det har vært en hektisk april måned med både Råds- og Distriktsmøte i flotte Bodø, tulipanaksjon og andre aktiviteter.
Distriktsmøtet ble gjennomført med god organisering og presisjon. All ære til arrangørklubbene LC Fauske og LC Saltdal med Børge Os i spissen for godt gjennomført arrangement. Som nytt medlem i valgkomitéen ble Jarle Kirkeberg valgt. Jarle har god kjennskap til Distriktet vårt og har et godt kontaktnett sim vil være til nytte i arbeidet med å finne gode kandidater til å bekle våre viktige verv.

Jeg vil spesielt å ønske velkommen Niklas Karl Oskar Angelus fra LC Namsos som nyvalgt Vise Distriktsguvernør 2.

Komitéen for 75 års jubiléet ledet av Rosel Olsen har jobbet hardt med forberedelser for presentasjonen av vårt distrikt på Riksmøtet. Mange detaljer skal på plass nå på oppløpet og tiden flyr. Jeg håper og tror vi får landet dette til Verdenspresident Patty Hill kommer på besøk til Riksmøtet på Gardermoen.

Vi ser at opplæring av tillitsvalgte har blitt stadig mer viktig, både for at funksjonene blir ivaretatt på en god måte samt at vi får rekruttert ledelse til klubbene. Dessverre er det alt for ofte at tilsynelatende oppegående klubber plutselig vil legge ned fordi de ikke får besatt posisjonene i klubbledelsen. 8. og 9. juni arrangeres det styreopplæring for de to sørligste sonene i Steinkjer og i Malvik.

Jeg vil til slutt ønske dere alle en riktig fin mai måned!

 

Lionshilsen fra

Halvard Dahle
Distriktsguvernør
Distrikt 104A

 

11 Månedsbrev Halvard mai 2024.pdf
11 Vedlegg til månedsbrev - D104A DM 2024 Signert protokoll.pdf
11 Vedlegg til månedsbrev - LAN.pdf
11 Vedlegg til månedsbrev - Styrekurs for klubbstyrer 2024-2025 Sone 7 og 8.pdf